Projektowanie i organizowanie procesów i systemów produkcyjnych - PWPT-O Manager


DORADZTWO I PROJEKTY

PROFESJONALNE WSPARCIE W PROCESACH PRODUKCJI
Twój partner w biznesie
Przejdź do treści

Menu główne:

Projektowanie i organizowanie systemów produkcji
Co to jest ?
 
Prawidłowa organizacja systemu produkcji w czasie i przestrzeni gwarantuje najefektywniejsze przebiegi procesów produkcyjnych. Oznacza to takie wykorzystanie potencjału produkcyjnego, które przy minimalnych nakładach produkcyjnych generuje najwyższy stopień efektywności i produktywności systemu. Zużywamy mniej zasobów: mniej ludzkiego wysiłku, mniej czasu, mniej miejsca, mniej urządzeń, itp. do zrealizowania zamówień zgodnych z oczekiwaniami klientów względem czasu (najszybciej jak to możliwe), miejsca (wszędzie dostępne), kosztu (najtańsze) i jakości (najlepsze charakterystyki użytkowe).
Organizowanie polega  na takim doborze wykorzystywanych do produkcji elementów, które gwarantują  najniższy koszt eksploatacji i najszybszy czas realizacji procesów.  Usprawniając działanie systemu produkcji bazujemy na znanych w literaturze  koncepcjach wspierających procesy organizowania, między innymi: Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, Total Quality  Management, Total Productive  Maintenance. Organizowanie  procesów produkcji rozpatrujemy w kategoriach czasu i przestrzeni. Organizowanie  procesów w czasie pozwala na uzyskanie synchronicznego przepływu produkcji gwarantującego najkrótsze i bezstratne przebiegi procesów produkcji. Organizowanie  procesów w przestrzeni pozwana na zbudowanie planu rozmieszczenia (layout)  gwarantującego najtańsze, najkrótsze i bezstratne przebiegi procesów produkcji. W trakcie procesu  projektowania (organizowania) korzystamy z modelowania i optymalizacji systemów produkcji, przedstawiając alternatywne koncepcje, różniące się  między sobą parametrami procesów produkcyjnych. Można w ten sposób budować  wielowariantowe scenariusze organizacyjne, uzależnione od potrzeb naszych Klientów (zmienna wydajność, zmienna obsada robocza, itp).

Jakie korzyści ?
Dzięki procesom projektowania i organizowania można osiągnąć szereg korzyści, do których najczęściej należą:
  • skrócenie dróg transportowych,
  • skrócenie czasu przepływu produkcji,
  • zmniejszenie liczby środków transportowych,
  • zmniejszenie do minimum potrzebnej powierzchni produkcji,
  • zmniejszenie pracochłonności robót transportowych,
  • zmniejszenie zapasów produkcji w toku,
  • zwiększenie wydajności, produktywności i efektywności,
  • możliwość organizacji ciągłego przepływu materiałów kreowanego przez popyt,
  • wzrost wydajności pracy i poprawę pracy zespołowej i komunikację,
  • poprawę elastyczności i wizualizacji przepływu,
  • wzrost odpowiedzialności pracowników za swoją pracę, wzrost poszanowania pracy i dbanie o swoje stanowisko pracy.

  Przykład zastosowania
  Opis problemu: Zaprojektować najkorzystniejsze zorganizowanie procesu produkcyjnego w czasie i przestrzeni, tzn. między innymi:
  • zminimalizować trasy przewozowe i pola przeładunkowe,
  • zminimalizować zajmowaną powierzchnię,
  • zmaksymalizować wykorzystanie parku maszynowego,
  • dobraćać adekwatny do potrzeb system sterowania przepływem produkcji,
  • dobrać do potrzeb system pracy operatorów,
  • zaprojektować bezpieczne i ergonomiczne stanowiska pracy,
  • zminimalizować zapasy międzyoperacyjne i surowcowe,
  • zredukować czas realizacji jednej sztuki, itp.
  Efekty: Uzyskano zmienną dynamicznie strukturę produkcyjną, tworząc zsynchronizowany proces oraz plan rozmieszczenia.

   Jak to wdrożyć ?
   Proces wdrożenia rozpoczynamy od identyfikacji elementów i zdarzeń występujących w procesach czyli od mapowania procesów produkcyjnych. Następnie dobieramy specjalistyczne narzędzia i metody adekwatne do zidentyfikowanych zjawisk, tworząc w ten sposób podstawy projektowe systemu. Przy wykorzystaniu tych instrumentów projektujemy (organizujemy) systemy produkcyjne, gwarantując ich najlepsze wykorzystanie.

   Ile to kosztuje ?
   • diagnoza przypadku - gratis!,
   • koszty zależne od wielkości projektu
   • na życzenie Klienta możliwe wdrożenia typu success fee (wynagrodzenie uzależnione od realizacji założonych celów)

   Jaki wysiłek ?
   • skuteczne wdrożenie wymaga:
   • transferu wiedzy do Klienta,
   • ścisłej współpracy na linii klient -eksperci z firmy Manager

   Przykłady modeli ?
   • przykłady modeli przygotowanych przez PWPT-O Manager:
   • przykłady modeli Witness
   Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Techniczno-Organizacyjnego MANAGER spółka z o.o.
   Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego