Doskonalenie systemów produkcji WCM/xPS - PWPT-O Manager


DORADZTWO I PROJEKTY

PROFESJONALNE WSPARCIE W PROCESACH PRODUKCJI
Twój partner w biznesie
Przejdź do treści

Menu główne:

Systemy produkcji klasy światowej
Co to jest ?
 
Doskonalenie systemów produkcyjnych odbywać się może według różnych podejść. Do najczęściej wykorzystywanych należą:
 • systemy produkcji klasy światowej (WCM - World Class Manufacturing),
 • systemy dopasowane (xPS - x Production System),
 • systemy doskonałej produkcji (ME - Manufacturing Excellence).
WCM
Produkcja klasy światowej (ang. WCM - World  Class Manufacturing) to projekt bazujący na  organizacji Toyota Producion System (TPS - zbiór  unikalnych japońskich metod zarządzania) oraz koncepcji Lean Manufacturing. Zakłada produkcję, którą cechuje: zero wypadków, zero strat, zero defektów, zero awarii. WCM to także sposób organizacji przedsiębiorstwa. Pozwala on na osiągnięcie najwyższego, możliwego poziomu organizacji produkcji  poprzez wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania. Począwszy od najprostszych rozwiązań takich jak 5S, wizualizacja, standaryzacja, łańcuchy wartości poprzez  metody bardziej skomplikowane (jak SMED, KAIZEN) do kompleksowych metodologii  zarządzania przedsiębiorstwem (jak Total  Industrial Engineering - TIE, Total Quality Management - TQM, Total Productive Maintenance - TPM, Lean Manufacturing - LM). WCM  powstał jako wynik obserwacji sposobów i metod pracy najlepszych japońskich  firm. Zorganizowanie wg  wytycznych WCM oznacza  obecnie najwyższy, możliwy do osiągnięcia poziom organizacji przedsiębiorstwa.  Może on stanowić wzorzec i w niedalekiej przyszłości stać się standardem  zorganizowania współczesnej działalności produkcyjnej. Produkcja klasy światowej oznacza wdrożenie do  działalności operacyjnej filarów technicznych i zarządczych.

xPS
Dopasowane systemy produkcji xPS/xMS (xPS – x Production System/x Manufacturing System) to systemy zwinne, konstruowane pod potrzeby indywidualnych przedsiębiorstw produkcyjnych mających aspiracje posiadania systemów zgodnych ze standardem WCM uwzględniającym elastyczne wytwarzanie. To odpowiedź na standard WCM w grupie przedsiębiorstw, które mają aspiracje posiadania systemów wytwarzania klasy światowej, ale niekoniecznie przez wdrożenie WCM. Jest to możliwe, szczególnie w grupie średnich i małych przedsiębiorstw, pod warunkiem wyeliminowania tzw. wypełniaczy, pozostawiając to, co w idei WCM jest najistotniejsze, czyli: skupienie się na wzroście produktywności i efektywności oraz ograniczenie kosztów produkcji, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum kosztów wdrożenia projektu. W praktyce dobór filarów zależy od charakteru przedsiębiorstwa, branży czy zasobów finansowych przeznaczonych na wdrożenie. W przypadku braku wystarczających zasobów albo potrzeb praktykuje się często ich łączenie (np. logistyka i obsługa klienta, autonomiczne i profesjonalne utrzymanie ruchu, bezpieczeństwo i środowisko), ograniczając w ten sposób liczbę obszarów do zarządzania. Przez wyeliminowanie wypełniaczy (dedykowanych dla największych przedsiębiorstw) możliwe jest stworzenie systemu wytwarzania zgodnego z WCM, będącego podstawą zarządzania współczesnym wytwarzaniem w grupie przedsiębiorstw, które nie stać na WCM, bądź tych, które go nie potrzebują w zalecanej postaci.


Jakie korzyści ?
 
Niezależnie od wyboru sposobu doskonalenia (WCM/xPS) systemów produkcyjnych generowane są liczne korzyści, do których najczęściej należą:
 • najniższe  możliwe koszty realizacji,
 • najszybszy  możliwy czas realizacji,
 • najbardziej  wydajne i produktywne zorganizowanie systemu,
 • optymalne  dostosowanie procesów produkcji do potrzeb,
 • zwiększenie  konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • wzrost  jakości produktów i osiąganych wyników finansowych,
 • usprawnienie przepływu informacji i  komunikacji.
  W czym pomagamy?

  Oferujemy pomoc przy wdrażaniu systemów klasy światowej pełniąc rolę fachowego wsparcia, oferując profesjonalne, długoletnie wsparcie przy wprowadzaniu metodologii WCM. W Polsce dobrym przykładem wykorzystania metodologii WCM (z przykrością zawiadamiamy, że nie mieliśmy w tym udziału) jest fabryka  samochodów w Tychach. Procesy usprawniono tam dzięki takim narzędziom jak: krzyż  bezpieczeństwa, S-TAG, AM-TAG, POKA-YOKE, 5S, 5Why,  4M, OPL, EWO. Wprowadzone metodologie i narzędzia dla systemu produkcji  odgrywają bardzo ważną rolę. Dzięki nim np. zaraz po awarii  można przeprowadzać analizy prowadzące do  eliminacji przyczyn źródłowych, powodując zmniejszenie kosztów i zapobieżenie  przyszłym awariom. Wpływa to także na jakość oraz bezpieczeństwo pracowników. Również  utrzymanie maszyn w pełnej sprawności staje się możliwe dzięki filarom,  metodologiom i narzędziom WCM. A nawet dają jeszcze więcej gwarantując  prewencyjne oraz autonomiczne utrzymanie ruchu. Pozwala to na minimalizację  awarii, defektów, strat, a także zmniejsza zagrożenie występowania wypadków. W  efekcie praca stała się łatwiejsza i bezpieczniejsza. Jakość produktów stoi na  najwyższym poziomie, a koszt produkcji spada.
  Projektujemy dopasopwane do potrzeb przedsiębiorstwa systemy produkcyjne oparte na założeniach produkcji w klasie światowej. Dopasowane systemy wytwarzania, realizujące postulaty zorganizowania systemów według WCM, tworzone są dodatkowo w celu:
  • realizacji postulatów systemów produkcji zdolnych do adaptacji (zwinność, szczupłość, wirtualność, elastyczność),
  • kontroli i stopniowej redukcji wszelkiego rodzaju nieuzasadnionych kosztów, wyrażonych za pomocą strat (muda),
  • utrzymania najwyższego poziomu jakości produkcji,
  • redukcji do minimum czasu trwania wszystkich procesów,
  • rozpowszechniania (wizualizacji) i standaryzacji osiąganych wyników,
  • rygorystycznego przestrzegania standardów i używanych narzędzi organizatorskich,
  • zaangażowania wszystkich pracowników na każdym poziomie organizacyjnym i ich motywowania,
  • zachowania elastyczności strukturalnej w odpowiedzi na zmiany rynkowe,
  • wypracowania własnej ścieżki ciągłego doskonalenia, zmierzającej do uzyskania standardu produkcji w klasie światowej,
  • skutecznej implementacji współczesnych koncepcji wspomagania zarządzania produkcją (TIE, TQM, TPM, LM),
  • utrzymywania standardu wytwarzania w klasie światowej i przekształcenia go w tzw. system RAM.
  Jak to wdrożyć ?
  Proces wdrożenia systemu doskonalenia jest każdorazowo dopasowany do potrzeb i specyfiki firmy klienta. To efekt wnikliwych i rzetelnych analiz danego przypadku. Skuteczne i kompleksowe wdrożenie WCM to proces długofalowy trwający minimum 10 lat. Polega on na wdrażaniu filarów technicznych (zbór wytycznych podzielonych na kroki zapisane w postaci celów) których uzupełnienie stanowią filary zarządcze.

  Ile to kosztuje ?
  • diagnoza przypadku - gratis!,
  • koszty zależne od wielkości projektu
  • na życzenie Klienta możliwe wdrożenia typu success fee (wynagrodzenie uzależnione od realizacji założonych celów)

  Jaki wysiłek ?
  • skuteczne wdrożenie wymaga:
  • transferu wiedzy do Klienta,
  • ścisłej współpracy na linii klient -eksperci z firmy Manager
  Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Techniczno-Organizacyjnego MANAGER spółka z o.o.
  Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego