Redukcja kosztów procesów produkcji - PWPT-O Manager


DORADZTWO I PROJEKTY

PROFESJONALNE WSPARCIE W PROCESACH PRODUKCJI
Twój partner w biznesie
Przejdź do treści

Menu główne:

Redukcja kosztów produkcji
Co to jest ?
 
Redukowanie kosztów to ciągłą eliminacja czynności, nie stanowiących wartości dodanej tzw. strat. Stanowią one ponad 80% wszystkich czynności w przedsiębiorstwie a spośród nich około 50% to czynności zbędne. Każda zbędna czynność to dodatkowy koszt. Umiejętność dostrzegania marnotrawstwa i identyfikowania rodzaju strat oraz umiejętność doboru narzędzi jego eliminowania daje sposobność w oparciu o posiadaną wiedzę do ich redukcji. Redukowanie kosztów bazuje na koncepcji produkcji odchudzonej, czyli takiej, która zużywa mniej zasobów:mniej ludzkiego wysiłku, mniej czasu, mniej miejsca, mniej urządzeń, itp. Do zrealizowania zamówień zgodnych z oczekiwaniami klientów względem czasu (najszybciej jak to możliwe), miejsca (wszędzie dostępne), kosztu (najtańsze) i jakości (najlepsze charakterystyki użytkowe).

Jakie korzyści ?
Dzięki wykorzystaniu aktywności redukujących koszty można osiągnąć szereg korzyści, do którycg najczęściej należą:
  • zwiększenie opłacalności produkcji,
  • zwiększenie wydajności, produktywności i efektywności
  • eliminacja strat z procesu produkcji,
  • redukcja zasobów produkcyjnych,
  • redukcja wszelkiego rodzaju zapasów,
  • redukcja zaangażowanego kapitału,
  • zmniejszenie przestrzeni produkcyjnej,
  • wzrost produktywności obszarów przedsiębiorstwa
  • skrócenie czasu przepływu produkcji,
  • zmniejszenie liczby środków transportowych,
  • zmniejszenie do minimum potrzebnej powierzchni produkcji,
  • zmniejszenie pracochłonności robót transportowych,
  • zmniejszenie zapasów produkcji w toku.
  Przykład zadania dotyczącego redukcji kosztów?

  Opis problemu: Przedsiębiorstwo generowało straty w działałności produkcyjnej (jednostkowy koszt produkcji zbyt wysoki). Celem przedsiębiorstwa stała się bezinwestycyjna redukcja kosztów produkcji (tzw. organizacyjna).
  Efekty: W wyniku prac zwiększono wydajność o ok. 40 %, w wyniku czego uzyskano 40% redukcję jednostkowego kosztu produkcji.
  Przykład: Fragment mapy procesu
  Przykład: Analiza rodzaju czynności i ich wycena czasowa
  Przykład: Kosztowa wycena strat (macierz A/F)
  Jak to wdrożyć ?
  Proces wdrożenia rozpoczynamy od zidentyfikowania elementów i zdarzeń występujących w procesach czyli mapowania procesów produkcyjnych. Na bazie takiej analizy dokonujemy wyceny czasowo-kosztowej strat produkcyjnych. Następnie dobieramy specjalistyczne narzędzia i metody adekwatne do zidentyfikowanych zjawisk, tworząc w ten sposób podstawy organizacyjne systemu. Do wyceny wartości strat wykorzystujemy CD (Cost Deployment). Do eliminacji strat wykorzystujemy najczęściej: 5S, SMED, TPM, JiT, OPF, SW (Standarized Work), VM (Visual Management), Kanban/Conwip, Andon, Poka Yoke, Batterfly.

  Ile to kosztuje ?
  • diagnoza przypadku - gratis!,
  • koszty zależne od wielkości projektu
  • na życzenie Klienta możliwe wdrożenia typu success fee (wynagrodzenie uzależnione od realizacji założonych celów)

  Jaki wysiłek ?
  • skuteczne wdrożenie wymaga:
  • transferu wiedzy do Klienta,
  • ścisłej współpracy na linii klient -eksperci z firmy Manager

  Przykłady modeli ?
  • przykłady modeli przygotowanych przez PWPT-O Manager:
  • przykłady modeli Witness
  Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Techniczno-Organizacyjnego MANAGER spółka z o.o.
  Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego