Optymalizacja i modelowanie procesów produkcyjnych - PWPT-O Manager


DORADZTWO I PROJEKTY

PROFESJONALNE WSPARCIE W PROCESACH PRODUKCJI
Twój partner w biznesie
Przejdź do treści

Menu główne:

Optymalizacja i modelowanie procesów produkcji
Co to jest ?
 
Optymalizacja to działania zmierzające do wprowadzenia usprawnień, udoskonaleń zwiększających wydajność procesów produkcyjnych przez oszczędność czasu, zasobów, surowców. Optymalizacja wymaga niewielkich nakładów inwestycyjnych lub polega często jedynie na zmianie organizacji pracy. Modelowanie to proces budowy modelu danego obszaru funkcjonowania. Istotą modelowania jest przedstawienie w sposób uproszczony oryginału systemu (jego procesów i struktury) już istniejącego lub dopiero kształtowanego. Z modelu procesu można odczytać jego przebieg jak i kolejność wykonywania kolejnych operacji. Daje możliwość dynamicznego mapowania procesu i wykonania prawidłowej optymalizacji. Modelowanie pozwala na podjęcie decyzji na podstawie rzetelnych informacji co do skutków planowanych działań, o których rzeczywistej efektywności mogliśmy się do tej pory przekonać dopiero po wdrożeniu rozwiązania - gdy na korekty było już za późno lub ich przeprowadzenie wiązało się z dużymi kosztami.
Optymalizację i modelowanie przeprowadzamy na symulatorze. Nasza firma korzysta w swoich pracach z programu Witness, będącego światowym liderem w tej dziedzinie. Dzięki symulacji Witness możliwe jest dynamiczne mapowanie działania całej firmy, bądź wybranego procesu. Oprogramowanie Witness pozwala przeanalizować różne scenariusze i znaleźć optymalne rozwiązanie bez ponoszenia wysokich kosztów, bez konieczności testowania wszystkich rozwiązań i marnowania czasu. Wyniki testów zostają przedstawione w formie łatwych i zrozumiałych tabel i wykresów.

Jakie korzyści ?
Dzięki wykorzystaniu optymalizacji można osiągnąć szereg korzyści, do którycg najczęściej należą:
 • wzrost jakości produktów i osiąganych wyników finansowych
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • redukcja kosztów
 • oszczędność czasu
 • komputerowe poszukiwanie rozwiązania (bez potrzeby inwestycji rzeczowych)
 • optymalne dostosowanie procesów produkcji do potrzeb
 • możliwość zastosowania w różnych branżach, gałęziach przemysłu i firmach (oprogramowanie posiada własną wbudowaną bibliotekę obiektów i funkcji oraz umożliwia definiowanie własnych obiektów, zmiennych, funkcji, raportów, rozkładów, wykresów, itp.)
 • łatwość obsługi (przyjazny interfejs użytkownika)
 • usprawnienie przepływu informacji i komunikacji
 • skuteczność w modelowaniu skomplikowanych procesów biznesowych.

Film o optymalizacji komputerowej ?
Film o symulacji komputerowej ?
Przykład optymalizacji?

Opis problemu: Optymalizacja liczby pracowników pracujących w gnieździe produkcyjnym ze względu na 5 funkcji kryterium:
1. Minimalny koszt.
2. Minimalny czas realizacji zadania.
3. Maksymalne wykorzystanie czasu pracy pracownika.
4. Maksymalne wykorzystanie parku maszynowego.
5. Maksymalny zysk.
Efekty: Uzyskanie zmiennej dynamicznie struktury zatrudnienia w zależności od zadeklarowanej wydajności gniazda przy zapewnieniu minimalnego czasu i kosztu realizacji zadania gwarantującej maksymalne wykorzystanie pracowników i maszyn.
Jak to wdrożyć ?
 Proces wdrożenia optymalizacji lub modelowania jest każdorazowo dopasowany do potrzeb i specyfiki firmy klienta. To efekt wnikliwych i rzetelnych analiz danego przypadku.

Ile to kosztuje ?
 • diagnoza przypadku - gratis!,
 • koszty zależne od wielkości projektu
 • na życzenie Klienta możliwe wdrożenia typu success fee (wynagrodzenie uzależnione od realizacji założonych celów)

Jaki wysiłek ?
 • skuteczne wdrożenie wymaga:
 • transferu wiedzy do Klienta,
 • ścisłej współpracy na linii klient -eksperci z firmy Manager

Przykłady modeli ?
 • przykłady modeli przygotowanych przez PWPT-O Manager:
 • przykłady modeli Witness
Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Techniczno-Organizacyjnego MANAGER spółka z o.o.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego